Monday, 19 October 2015

Fordeler med flerspråklighet

Hvis en ser bort fra norsk og engelsk, tilhører jeg gruppen personer som kan snakke blant annet spansk og tysk. En av fordelene med å kunne flere språk, er at en ikke er helt "hjelpesløs" i den store verdenen. Og ja, jeg er såpass språknerd at jeg studerer det på universitetet.

Her er noen interessante artikler og videoer om det å være flerspråklig;
7 Benefits Of Being Bilingual or Speaking More Than One Language (Besides Being More Attractive)
The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli
12 Benefits of Learning a Foreign Language

No comments:

Post a Comment