Wednesday, 17 February 2016

Studier på UiS

Jeg har kanskje nevnt i forbifarten noen tidligere innlegg at jeg studerer, men jeg tenkte at jeg kunne gå litt mer i dybden i et eget innlegg.

For øyeblikket studerer jeg Bachelor i engelsk språk og litteratur på Universitetet i Stavanger, med historie som breddefag. Siden jeg har noen psykiske diagnoser, har jeg endt opp med å gå deltid, og det som i teorien er et tre-årig studie har blitt til fem.


Jeg har funnet ut at det nytter ikke å ødelegge seg selv i et forsøk på og gjøre "som alle andre", og heller se mine egne begrensninger og ta høyde for det. Det er tross alt bedre å bruke et eller to år ekstra på å fullføre, enn å risikere at jeg henger notorisk etter og går på en skikkelig smell som gjør at jeg må slutte før endte studier.


Selv om det er stress til tider, er det allikevel kjekt. I tillegg er det en mulighet for å bli kjent med folk, men det er tross alt noe en må gjøre litt for å få til (det nytter ikke å sitte stum som en østers og/eller gjemme seg hvis en er på jakt etter folk å bli kjent med).

No comments:

Post a Comment