Saturday, 5 January 2013

Nytt år, nye muligheter?

Jeg tilhører den gruppa av personer som er noe skeptisk til nyttårsforsetter. Folk som lover opp og i mente på nyttårsaften ”alt” de skal forbedre med seg selv eller hva nå enn pokker forsettene deres går ut på. Jeg har hatt ett; Ikke ha noen nyttårsforsetter, fordi jeg kommer bare til å bryte dem. Man kan se ironien i det.

Jeg er vel mer blant de som vil ha noen mål i livet, enten det er med en livsliste, eller noen som er litt mer tidsbegrensede. I sistnevnte kategori har jeg noe som kan minne om nyttårsforsetter, tidsbegrenset med at jeg håper å få det til i løpet av året. Den lista har jeg på Day Zero Project. DayZero er for øvrig veldig inspirerende og en kan få en haug med ideer til mål en kan sette seg.

Jeg er langt fra perfekt og det er noe jeg ikke kan nekte for, men det er ”lov” å gjøre et forsøk på forandring. Om ikke annet fortsetter jeg på universitetet og nå til våren begynner jeg å ha historie som breddefag.

No comments:

Post a Comment